MENU
Aula_close Layer 1

Grundoplysninger

Stoholm Skole
Vesterled 5
7850 Stoholm


Tlf. 87 87 25 40

mail: skole.stoholm@viborg.dk

Skoleleder: Jesper Okholm
Formand for skolebestyrelsen: Mette Thybo Jensen